Stäng

OrganoWood trallvirke & reglar

Hos oss finner du både 28x120 och 34x145 OrganoWood Premium Trall på lager!

Trallvirke

OrganoWood® är vackert naturfärgat trallvirke med ett effektivt skydd mot väder och vind. OrganoWood®-modifierat trallvirke har utvecklats för att optimalt klara de förhållanden som råder vid utomhusapplicering ovan mark. Användningsområden inkluderar trädäck för altaner, terrasser och andra uterum.

Trallvirket har genomgått ett flertal tredjepartstester med goda resultat. Rötskyddet har testats av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i europatestet EN 113 och flamskyddet har testats av SP i europatestet EN 13501-1.

Trallvirket är naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Dessutom ger modifieringen träet en hård och fin yta som förbättrar trallens livslängd. Virket har noggrant valts från svensk norrlandsfura av hög kvalité.

OrganoWood®-modifierat trall premium har även behandlats med ett effektivt smuts- och vattenskydd vilket ger en vackrare yta, mindre sprickbildning och skapar ett mer dimensionsstabilt virke.

OrganoWood®-modifierat trallvirke är ett miljövänligt alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Virket innehåller inga biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. Sunda Hus som utför miljöbedömningar av byggmaterial åt byggindustrin har gett OrganoWood®-modifierat trallvirke högsta rekommendation (klass A). Även Byggvarubedömningen rekommenderar OrganoWood®-modifierat trallvirke. Virket kan därmed ingå i en s.k. "Green Building".

 

Lagerförda produkter:

  • 28x120 Ogranowood Trall Premium
  • 34x145 Organowood Trall Premium
  • 45x70 Ogranowood Regel
  • 145x145 Organowood Regel
  • 145x170 Organowood Regel
  • 95x95 Organowood Stolpe

 

 Produktblad för Premium trall