Stäng

Thermoreflekt

Thermoreflekt

Läs mer om de revolutionerade isoleringsmaterialet!

ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka.
Reflekterande isolering utvecklades av NASA för att lämpligen isolera rymdkapslar och astronauters dräkter vid de mycket låga temperaturer som råder i rymden. Idag finns den tillgänglig för användning på jorden.

 

ThermoReflekt kombinerar effektivt förmågan att motverka kyla- / värmeförluster genom såväl konvektion, konduktivitet och strålning!
Hur testas isoleringsmaterial ?
Traditionell isolering är absorberande isolering som genom att innehålla stillastående luft kan behålla värme i denna luft.
En effektiv värmeisolering måste minska värmeförluster genom de tre ovan nämnda sätten (konduktivitet, konvektion och strålning), men idag finns inga tester för att mäta isoleringsförmåga vad beträffar strålningsvärmeförluster.
Termiska konduktivitetsmätningar görs i laboratoriemiljö i ett tillstånd utan förkomst av fukt, vilket inte återspeglar verkligheten.
Faktum är att en liten mängd fukt kan minska absorberande isoleringsmaterials isoleringsförmågan på ett dramatiskt sätt. En fukthalt på 1,5% innebär en 35% lägre isoleringsförmåga, och de flesta isoleringsmaterial innehåller den fuktnivån eller mer när de väl installerats.
I all korthet - tester i helt torra laboratoriemiljöer representerar inte verkligheten, och det gör inte eller resultaten.
Vi kommer i fortsättning att referera till isoleringseffekt i form av R-värden (Resistence to heat flow=motstånd mot värmeförluster) för installationer, varvid hänsyn tas till hela konstruktionen bestående av isoleringsmaterial, byggnadsmaterial och luftrum. R-värdet testas i laboratorier enligt metoden guarded hot box. Ju högre R-värde desto bättre!
Isoleringsmaterial har mycket varierande R-värden, och därför är det viktigare att välja isolering utifrån isoleringens R-värde än tjocklek. Så t ex för att uppnå R-17½ med glasfiberull behövs ca 14 cm tjocklek, medan R-17½ med tegelstenar uppnås först vid ca 90 cm, och med ThermoReflekt Polynum Big uppnår man R-17½ med en tjocklek på 0,8 cm.

 

Läs ännu mer här i den kompletta produkt och monterings anvisningen.