Stäng

Nyhet Essve Akustikfog

Nyhet Essve Akustikfog

Essve Akustikfog

Fogmassans akustiska egenskaper
är testade i enlighet med ISO
10140. Akustiktätning inomhus
för fogar upp till 8mm.
Produkten finns som 300ml
skelettpistol patron och 600ml
fogpistols korv.

• Arbetstemeratur +5 till 40°C
• Shore A: 25
• Rörelseförmåga: 10%

ISO certifiering